Tělovýchovné lékařství

MUDr. Rašovský je oprávněn k poskytování služeb v oboru tělovýchovné lékařství.
Hlavní náplní této činnosti je posuzování způsobilosti k výkonnostnímu sportu.
Dle § 51 zákona č. 373/2011 Sb.
Zdravotní způsobilost k:

  1. tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova a ke sportu pro všechny posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel,
  2. výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství,
  3. vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem pro účely tohoto zákona se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců,
  4. vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu a v průběhu výuky posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

Součástí prohlídky je celkové interní vyšetření, zhodnocení antropometrických dat, ergometrické vyšetření, spirometrické vyšetření, vyšetření pohybového systému.
Cílem vyšetření je zjištění zdravotního stavu a odhalení případných poruch, které by se mohly stát zdravotním rizikem při provádění sportu, zejména funkčních poruch pohybového systému.
Stanovení tělesné zdatnosti a zda jsou tyto hodnoty v souladu se zamýšleným typem a intenzitou sportovního tréninku.

kontakt