Důležité

S platností ode dneška  dle nařízení vlády rušíme veškeré preventivní prohlídky, včetně sportovních prohlídek. Žádáme pacienty, aby navštěvovali ambulanci PL pouze v akutních případech. Pacienti s  kompenzovaným chronickým onemocněním  nebudou ošetřeni, pokud nebude nezbytně nutné.