Výběrové řízení RM 2023

Pracoviště MUDr. Jiří Rašovský s.r.o. Kuřim   IČO 29230144 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa pro obor všeobecné praktické lékařství.   Přihlášky adresujte na naše emailové adresy,   Konec výběrového řízení je 19/7 2023.       Náležitosti přihlášky probíhají dle metodiky   MZ ČR.

Příloha na stažení 1
Příloha na stažení 2
Příloha na stažení 3
Příloha na stažení 4
Příloha na stažení 5