Zavřeno

V pátek 19/06 2020 nebudeme ordinovat.  Akutní LSPP Úrazová nemocnice Brno, Ponávka č. 6.  Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Oznamujeme, že pro akutní a život  ohrožující stavy  zkracujeme  pobyt v ordinaci denně od 8,00 do 12,00 hodin. Nemáme žádné ochranné pomůcky, pouze šité roušky.  Jelikož jsme první linie, nejvíce ohroženi, musíme dle ustanovení svazu praktických lékařů snížit ordinační hodiny.  Snažíme se s pacienty komunikovat po telefonu a emailem. I nad rámec ordinačních hodin odpovídáme po emeilech.  Vystavujeme potřebným na dálku neschopenky, OČR, recepty a provádíme poradenskou službu.  V této těžké situaci jsme rádi za pochopení ze strany pacientů. Věříme, že se všichni brzy dočkáme lepších dnů.

Důležité

S platností ode dneška  dle nařízení vlády rušíme veškeré preventivní prohlídky, včetně sportovních prohlídek. Žádáme pacienty, aby navštěvovali ambulanci PL pouze v akutních případech. Pacienti s  kompenzovaným chronickým onemocněním  nebudou ošetřeni, pokud nebude nezbytně nutné.

Koronavirus v Česku

Prosíme pacienty, kteří se vrací ze zahraničí a jsou nemocní, aby naši ordinaci kontaktovali telefonicky. Budou náležitě poučeni a bude jim poskytnuta adekvátní péče.