Lidé

MUDr_Jiri_Rasovsky_Kurim

MUDr. Jiří Rašovský

Specializace v oboru všeobecné lékařství potvrzené atestační zkouškou s dvacetiletou praxí
v oboru.

 • specializace v oboru sportovního lékařství (21. 11. 2012)
 • Kurz myoskletární medicíny – roční
 • Kurz v pracovním lékařství – roční
 • Průběžné vzdělávání je potvrzeno Diplomem České lékařské komory o postgraduálním vzdělávání
 • Člen redakční rady časopisu Medicína pro praxi
 • Školitel IPVZ v oboru všeobecné lékařství
 • Nositel licence pro obor všeobecné lékařství ČLK
 • Nositel licence pro garanta v oboru všeobecné lékařství ČLK

mudr_rasovsky_veronika_klcova

MUDr. Veronika Klčová

Atestace všeobecného lékařství (17. 5. 2022)

MUDr_Jiri_Rasovsky_Kurim

MUDr. Hana Marvanová

Specializace v oboru všeobecné praktické lékařství potvrzené atestační zkouškou (4. 12. 2013).

MUDr_Jiri_Rasovsky_Kurim

Diplomovaná všeobecná sestra Eva Rašovská

 • Vyšší zdravotní škola Josefa Podsedníka Brno (2003)
 • Účastnice celoživotního vzdělávání

MUDr_Jiri_Rasovsky_Kurim

Všeobecná sestra Kateřina Křížová

 • Střední zdravotnická škola Brno
 • Účastnice celoživotního vzdělávání

mudr_rasovsky_spolecna