Vybavení

Naše nestátní zdravotnické zařízení je registrováno jako deváté na okrese Brno – venkov již od 15. 12. 1992. Náplní naší práce je lékařská preventivní péče pro dospělé a závodní preventivní péče. Jsme smluvními partnery prakticky všech zdravotních pojišťoven v našem okrese. Naši klienti jsou nejen z Kuřimi, ale i širšího okolí. Závodní péče je na smluvním podkladě poskytována ještě v širším okruhu působnosti.

Personálně je péče zabezpečena dvěma lékaři, diplomovanou sestrou a zdravotní sestrou. Jsme akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé.
více

Technické vybavení pracoviště významně převyšuje nepodkorčitelné vybavení stanovené vyhrazenými předpisy.
více

Naším hlavním úkolem je zabezpečit vysokou profesionální úroveň poskytované péče plně odpovídající současným vědeckým poznatkům, tak, jak jí určují doporučené postupy Společnosti všeobecného lékařství ČSL JEP. Personál se účastní školících akcí systému vzdělávání.

Lékařská péče je našim klientům poskytována v prodloužených ranních i odpoledních ordinačních hodinách každý den. V době dovolených je  provoz v naší ordinaci pro naše klienty zabezpečen. Laboratorní vyšetření a následná vyšetření jsou zajišťována pro naše pacienty denně.

Systém péče o naši klientelu je v neustálém procesu vývoje se záměrem vyšší efektivity a maximální kvality poskytovaných služeb.

Technické vybavení ordinace

  • Dokumentace je vedena elektronicky, předávání dokumentace internetem
    (Laboratorní výsledky, rtg, kardiologie, plicní lékařství, urologie)
  • EKG
  • Holter tlaku
  • Zátěžová ergometrie (v rámci sportovního lékařství)
  • Spirometrie (sportovní lékařství, závodní lékařství)
  • Diagnostické přístroje: CRP, INR, Glykovaný hemoglobin, URI-TEX, Glukometr

kontakt

MUDr_Jiri_Rasovsky_Kurim