Závodní preventivní péče

Je poskytována na smluvním podkladě. Poskytujeme závodně preventivní péči dle aktuální legislativy. Naše pracoviště je oprávněno poskytovat tuto péči v plném rozsahu.
MUDr. Jiří Rašovský je absolventem certfikovaného kurzu zakončeného zkouškou v oboru pracovně lékařské péče.

Poskytujeme tuto péči i těžkým provozům s kategorií práce 3. Smlouva nás zavazuje k poskytování pracovnělékařských služeb, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. Součástí smluvy jsou prohlídky pracovníků po dlouhodobých pracovních neschopnostech, odškodňování bolestného atp.

Prohlídky provádíme po dohodě tak, aby nevedla absence zaměstnanců k provozním problémům zaměstnavatele. Pracovníci po objednání jsou vybaveni přednostně. Jsme schopni zajistit i případné hromadné očkování pracovníků a další služby, které jsou již předmětem individuální dohody.

kontakt