6/02 2020 budeme ordinovat pouze do 15,00 z důvodu školení.