Koronavirus v Česku

Prosíme pacienty, kteří se vrací ze zahraničí a jsou nemocní, aby naši ordinaci kontaktovali telefonicky. Budou náležitě poučeni a bude jim poskytnuta adekvátní péče.